Pyri taloudelliseen ajoon

Taloudellinen ajotapa säästää kukkaroa sekä vähentää kasvihuonepäästöjä

Auton polttoaineenkulutukseen vaikuttavat itse auton lisäksi myös ajotapa sekä ajo-olosuhteet. Olosuhteisiin kuljettaja ei aina voi vaikuttaa, mutta ajotapaansa kyllä. Autonsa ominaisuuksiin hän voi vaikuttaa eniten autoa valitessaan. Kulutuslukemiin kannattaa siis tutustua. Tärkein yksittäinen polttoainetta säästävä tekijä erityisesti kaupunkiajossa on auton liikkeen ylläpitäminen. Kun auton massa on saatu liikkeelle, hidastuksia ja erityisesti jarrutuksia on vältettävä. Jarruttamisen tarve on usein seurausta ennakoimattomuudesta: kaasua on painettu liikaa ja/tai liian kauan. Kun nopeutta hidastetaan hieman ennen liikenne-estettä mahdollisimman aikaisin, este ehtii usein poistua ennen kuin on tarvetta jarruttaa. Tällöin uudelleen kiihdyttämisen tarve sekä kulutus minimoituvat. Polttomoottori toimii taloudellisimmin pienillä kierroksilla ja suurella kuormalla. Kiihdyttäminen kannattaa siis tehdä melko syvään kaasupoljinta painaen mutta aikaisin suuremmille vaihteille vaihtaen. Automaattivaihteisessa voi kaasua sopivissa kohdissa keventämällä ”narrata” vaihteistoa vaihtamaan aiemmin suuremmille vaihteille. Yleisesti ottaen useiden kuljettajien ajotapa on taloudellisuuden kannalta takaperoinen: kiihdytetään liian hitaasti ja hidastetaan ennakoimatto­masti eli liian myöhään ja liian nopeasti. Myös vakionopeuksilla kannattaa käyttää suurinta vaihdetta, jolla moottori käy tärisemättä ja jyrisemättä. Nykymoottoreita voi käyttää yllättävän pienillä kierroksilla. Ja aina ei ole pakko ajaa suurinta sallittua nopeutta varsinkaan moottoritiellä, jossa tuhlailevammat pääsevät helposti ohi: ilmanvastus kun kasvaa jyrkästi nopeuden noustessa. Rengaspaineet on hyvä tarkistaa kuukausittain ja pitää niissä 10…20 % suurempaa painetta kuin suositukset. Joutokäynnin määrä kannattaa minimoida ja käyttää ilmastointia sekä auton sähkölaitteita vain silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan. Ja mitä harvemmin on kylmäkäynnistyksiä, sitä vähemmän ne lisäävät kulutusta.

Markku Ikonen

Kuluttajalla vastuu huolehtia autonsa kunnosta.

Autoala on huolissaan taloustilanteen vaikutuksista liikennekäytössä olevien autojen kuntoon. Kuluttajaa saattaa tässä taloustilanteessa houkuttaa hakea säästöjä auton huollosta, pitkittää huoltoväliä tai jättää valmistajan ohjeistuksen mukaisia määräaikaishuoltoja kokonaan väliin. Määräaikaishuoltojen tarkoituksena on ennaltaehkäistä seurannaisvahinkojen syntymistä.

Lisääntyneet ongelmat esimerkiksi autojen jakoketjujen kestävyydessä saattavat johtua siitä, että määräaikaishuollosta on tingitty. Jotta jakoketju kestää valmistajan määrittelemän ajan, tulee esimerkiksi öljyn laadun ja määrän vastata valmistajan ohjeistusta.

Kuluttajariitalautakuntaan viedään autoihin liittyen nykyään huomattava määrä valituksia, jotka olisi voitu välttää paremmalla huolenpidolla ajoneuvosta. Valtuutetussa merkkihuollossa huolehditaan siitä, että valmistajan kyseiselle autolle laatimaa huolto-ohjelmaa noudatetaan ja ajoneuvo toimii moitteetta. Auton elinkaari ei ole sama huoltamattomalla tai valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti huolletulla autolla.

Lähde, Autoalan Tiedotuskeskus.