2. Erillinen Autokomppania

2. Erillinen Autokomppania oli Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin kuljettajakoulutus- ja kuljetusyksikkö lakkauttamiseensa saakka 31.12.2002. Komppania jakaantui tehtävänsä mukaisesti koulutus- ja kuljettajaosastoon.

2. ErAutoK koulutti jokaisesta saapumiserästä noin 200 eriasteista kuljettajaa. Kuljettajiksi koulutettavat tulivat kursseille oman joukko-osaston lisäksi Porin Prikaatista ja Saaristomeren Meripuolustusalueelta.

2. ErAutoK:n palvelukseen astuneet alokkaat valittiin jo kutsuntatilaisuudessa ja kaikkien tuli olla sopivia koulutettavaksi sotilaskuljettajiksi. Tämä edellytti, että alokkaalla palvelukseen astuessaan

  • oli voimassa oleva poliisiviranomaisen myöntämä vähintään BC-luokan ajokortti ja toisen vaiheen koulutus saatuna
  • oli halua saada joko reservin upseerin, aliupseerin tai sotilaskuljettajan koulutus
  • oli halua palvella 362-vuorokautta joko varusmiesjohtajana tai E-luokan sotilaskuljettajana
  • oli mahdollisimman paljon ajokokemusta kuorma-autolla ajosta
  • oli 18-vuoden ikä
  • ei ollut mainittavia liikennerikkomuksia (esim. rattijuopumus) tai useita sakkoja
  • eikä rikosrekisteriä

Kaikille sotilaskuljettajakurssin aloittaneille oli tavoitteena puolustusvoimien BECE-luokan ajokortti, joka oli mahdollisuus muuttaa siviilikortiksi kotiutumisen jälkeen. Yli vuoden ajokokemuksen omaavilla oli mahdollisuus linja-autokortin suorittamiseen.

Palvelusajat 2. ErAutoK:ssa olivat:

  • 362vrk upseerikokelaat, ryhmänjohtajat ja BECE-luokan sotilaskuljettajat
  • 270vrk BC-luokan sotilaskuljettajat
  • 180vrk henkilöautonkuljettajat (ei koulutettu 2.ErAutoK:n alokkaista)