Kuluttajalla vastuu huolehtia autonsa kunnosta.

Autoala on huolissaan taloustilanteen vaikutuksista liikennekäytössä olevien autojen kuntoon. Kuluttajaa saattaa tässä taloustilanteessa houkuttaa hakea säästöjä auton huollosta, pitkittää huoltoväliä tai jättää valmistajan ohjeistuksen mukaisia määräaikaishuoltoja kokonaan väliin. Määräaikaishuoltojen tarkoituksena on ennaltaehkäistä seurannaisvahinkojen syntymistä.

Lisääntyneet ongelmat esimerkiksi autojen jakoketjujen kestävyydessä saattavat johtua siitä, että määräaikaishuollosta on tingitty. Jotta jakoketju kestää valmistajan määrittelemän ajan, tulee esimerkiksi öljyn laadun ja määrän vastata valmistajan ohjeistusta.

Kuluttajariitalautakuntaan viedään autoihin liittyen nykyään huomattava määrä valituksia, jotka olisi voitu välttää paremmalla huolenpidolla ajoneuvosta. Valtuutetussa merkkihuollossa huolehditaan siitä, että valmistajan kyseiselle autolle laatimaa huolto-ohjelmaa noudatetaan ja ajoneuvo toimii moitteetta. Auton elinkaari ei ole sama huoltamattomalla tai valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti huolletulla autolla.

Lähde, Autoalan Tiedotuskeskus.