Liikenneympyrässä ajaminen

Risteysliikenne voidaan tehdä turvallisemmaksi liikenneympyröillä. Kiertoliittymissä risteäviltä teiltä saapuva liikenne järjestetään niin, että se kiertää pakollisena samansuuntaisesti risteyksen keskellä olevaa saareketta. Näin ohjattuna ajoneuvojen nopeudet pienenevät ja mahdolliset yhteenajot lievenevät.

Väistämisvelvollisuudet

Liikenneympyrä on yleensä varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovin liikennemerkein (kärkikolmio tai STOP-merkki), jolloin ympyrään saapuvien on väistettävä ympyrässä jo olevaa liikennettä, kuten moottoriajoneuvoja, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen taas on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella, koska risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää kevyttä liikennettä, eli polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa (tieliikennelaki 14§).

Suuntamerkin näyttäminen

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki.

Suuntamerkki on tarpeellinen ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu kevyen liikenteen väylillä ja suojateillä niin kuin se useimmiten on.

Liikenneympyrän liikenteessä on kaksi todellista vaaranpaikkaa:

  • Ympyrästä poistuva väistämisvelvollinen ajoneuvon kuljettaja unohtaa väistää suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella olevaa kevyttä liikennettä.
  • Väistämisvelvollinen ympyrään saapuva ajoneuvon kuljettaja saattaa unohtaa väistää ennen ympyrää olevaa kevyttä liikennettä näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä ja/tai pyörätien jatkeella.

Lähde

Liikenneturva