Rikkominen on nopeaa – korjaaminen hidasta

Muutama vuosi sitten uudistettiin nopealla aikataululla runsaasti liikennealan lainsäädäntöä. Uudistuksen alle asetettiin mm. Ajokorttilaki, katsastuslaki, liikennepalvelulaki ja lopulta koko tieliikennelaki asetuksineen ja määräyksineen. Lakien säätäminen on pitkä ja työläs prosessi, sillä lait ovat muuttuvat normisto: Niiden tehtävänä on heijastella paitsi yhteiskunnan vallitsevaa tilaa, myös vastata tulevaisuudessa siintäviin – vielä keksimättömiin tapoihin liikkua tai tarjota liikenteen palveluja.                                                                                                                         Uutta oli lakien ohella myös valtava kiire niiden valmistelussa. Tieliikennelain valmistelua (joka tuli voimaan 1.6.2020) lukuun ottamatta uudet lait laadittiin nopeutetulla aikataululla, ja liikenteen asiantuntijoiden huomiointi jäi vähälle runsaista lausunnoista huolimatta. Normien purkutalkoot erosivat tavallisista talkoista siten, että ensin nautittiin tarjoilu ja työ tehdään jälkikäteen. Kaikki tuli saada tarjolle nopeasti, helpolla ja halvalla – muutosten arvioinnin tapahtuessa vasta ongelmien ilmetessä. Kertaheitolla poistettiin pitkiä pykäliä vuosien varrella huolella punnittua lainsäädäntöä ja markkinasääntelyä. Ajatus oli hyvä, mutta muutosnopeus oli liian suuri: Yritykset, vanha autokanta ja evoluutio eivät ehtineet mukaan.                                                           Aivan ensivaiheessa tuli liikenneopetus-, katsastus- ja taksialan YT-aalto. Mediassa puhuttiin enemmän ajokortin saaneiden heikentyneestä toimintakyvystä liikenteessä, katsastamattomien autojen määrästä liikennevirrassa, sähköpotkulautoihin kompastelusta jalkakäytävillä, sekä taksien heikentyneestä palvelutasosta ja sekavasta hinnoittelusta. Sittemmin otsikoihin on noussut 17-vuotiaiden poikkeusluvalla ajokorttinsa saaneiden törkeät ylinopeudet. Osalla muutoksista on todellisia liikenneturvallisuusvaikutuksia, kun taas osa on enemmän esteettisiä kysymyksiä. Muutosten arviointityö on parhaillaan käynnissä ja jatkuu ainakin vuoteen 2022 asti. Varsin tärkeää kuitenkin on, että muutosten vaikutukset arvioi puolueeton taho.

Liikenneturvallisuusstrategiasta käytäntöön                                                                 Jalka täytyy kuitenkin pitää tukevasti tulevaisuudessa. Hyvänä uutisena onkin kerrottava, että uuden kansallisen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu on kevään pandemian jälkeen taas etenevässä vauhdissa. Liikenneturvallisuusstrategian painopisteitä on neljä: Mikroliikenne, ikääntyneet liikenteessä, nuoret autoilijat, sekä vakavien loukkaantumisten vähentäminen. Strategian valmistelussa on mukana myös keskeiset liikennealan toimijat, joten siltä on lupa odottaa paljon nimenomaan pitkän tähtäimen työkaluna. Ilman korjaavia toimenpiteitä olemme jäämässä yhteisestä liikenneturvallisuustavoitteesta, jossa kukaan ei kuole EU-alueella liikenneonnettomuuksissa vuonna 2050.

Autojoukkojen Killankin osaltaan tekemä liikenneturvallisuustyö on hyvä esimerkki pitkäaikaisesta asenteisiin ja sukupolvien terveyteen vaikuttavasta yhteisestä työstä.

Nuorten 15-24-vuotiaiden onnettomuusmäärät eivät näytä kokonaisuudessaan olevan kasvussa (kuva), vaikka yksittäistä hölmöilyä tapahtuukin. Liikenneturvallisuus on kaiken kaikkiaan menossa parempaan suuntaan, vaikka lehtiotsikoista voi joskus saadakin väärän kuvan lyhyen aikajanan perusteella.

Turvallista syksyä ja alkutalvea kaikille, ollaan esimerkkeinä nuoremmille sukupolville!

Tapio Heiskanen

kirjoittaja on Liikenneturvan yhteyspäällikkö ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsen

Keijo Häkkisen siunaustilaisuus

Killan entisen puheenjohtajan Keijo Häkkisen siunaustilaisuus pidettiin hänen kotikaupungissaan Naantalissa. Koronamääräykset rajasivat saattoväen määrää.  Paikalla oli kuitenkin mm. killan lippu. Killan seppeleen laski killan puheenjohtajisto.

Muistokirjoitus Vetoakseli lehdessä

================================================================

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajan terveiset

Vuosi on vaihtunut pimeissä ja sateisissa merkeissä.
En lähde kuitenkaan pimeydestä masentuneena killan johtoon. Luvassa on reipasta ja iloista automies meininkiä, kuten tähänkin asti. Killassa on hyvä traivi päällä, mutta aina löytyy myös parannettavaa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä jos on kritiikkiä tai kehuja, molempia  vastaanotan rakentavassa hengessä. Suomen runsajäsenisimmän killan toiminnassa on mahdollisuus melkein  mihin tahansa. Toivon rakentavaa ja aktiivista yhteistyötä sekä yhteistyökumppaneiden,  että kiltaveljien ja -siskojen kesken.
Pidetään yhteyttä.
Seppo Punna

Kilta sai uuden lipun

Autojoukkojen Turun kilta sai uuden lipun vanhan tialle. Lipun naulaus- ja siunaustilaisuus oli 7.2.2019 Turun Upseerikerholla. Lähes 49 vuotta sitten kilta sai oman lippunsa joka oli ajan saatossa kulunut. Uuden lipun luovutustilaisuuteen oli saapunut arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Vihkimisen suoritti kirkkoherra Jouni Lehikoinen, lipun 19 naulasta ensimmäisen naulan löi Sotaveteraani Ilmari Koppinen 
Kuva Arto Roinila.

MAINOS ILMOITUKSET VETOAKSELISSA

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA ry

Lehtitoimituskunta Ylännekatu 16 I, 20540 Turku Puh. 02 237 7945

kilta@ajkturku.net

 ILMOITUS HINNAT  VETOAKSELISSA

Sisäsivulla 4  x  vuodessa 1 / 1  sivu          490 euroa
1 / 2  sivu          280 euroa
1 / 4  sivua        200 euroa

Kertailmoitus sisäsivulla
1 / 1  sivu         220 euroa
1 / 2  sivu         170 euroa
1 / 4  sivua       110 euroa
Etusivulla 4 x vuodessa
1 / 4  sivua        600 euroa
Takasivulla 4 x  vuodessa 1 / 2  sivua        460 euroa
1 / 4  sivua        320 euroa

ILMOITUSKOOT

1 / 1 sivua:
leveys x korkeus             146 mm x 222 mm
1 / 2 sivua:
leveys x korkeus            146 mm x 110 mm
1 / 4 sivua:
Pysty leveys x korkeus      72 mm x 110 mm Vaaka leveys x korkeus                         146 mm x 54 mm

Ilmoitus tulee myös yhdistyksen kotisivulle Vetoakseliin pdf muodossa

 

Kilta kouluttaa varusmiehiä.

Liikennevalistustilaisuudessa 28.8 Säkylän Huovinrinteellä apulaiskomentaja eversti Asko Valta kävi tarkastamassa koulutusrastimme käyden samalla läpi rastimme tehtävät, törmäyskelkan, törmäys vaa`an ja kännilasiradan.

Kauko Kaskinen

Kesäretki Seilin saareen.

Perinteinen heinäkuinen Reinon päivän risteily oli muuttunut 21 pvän kesäretkeen Seilin saarelle. Siellä kiltalaiset pääsivät tutustumaan Seilin historiaan. Saari sai alkunsa vuonna 1619, jolloin saarelle perustettiin leprasairaala ja houruinhoitola.

Kuva Heikki Mämmi.