Koulutus

2. Erillisen Autokomppanian varusmieskoulutus jakaantui allaolevan kaavion mukaisiin jaksoihin. Peruskoulutuskauden aikana alokkaalle opetettiin taistelijan perustiedot ja taidot. Peruskoulutuskauden aikana annettu koulutus, järjestetyt kokeet sekä miehen oma soveltuvuus ja halukkuus vaikuttivat hänen jatkokoulutukseensa ja tehtäviinsä.

PERUSKOULUTUSKAUSI

 • 5 viikkoa(2+3) 2 viikkoa heti palveluksen alussa ja 3 viikkoa sotilaskuljettajakurssin jälkeen
C-LUOKAN SOTILAS-KULJETTAJAT

 • 270 vuorokautta
 • Sotilaskuljettajakurssi 1 (VSItR:n varusmiehet) 6 vko
 • Sotilaskuljettajakurssi 2 (PorPr:n varusmiehet) 6 vko
CE-LUOKAN SOTILAS-KULJETTAJAT

 • 362 vuorokautta
 • Sotilaskuljettajakurssi 1 (VSItR:n varusmiehet) 6 vko
 • Sotilaskuljettajakurssi 2 (PorPr:n varusmiehet) 6 vko
AUK + RUK

 • Aliupseerikurssi Kaikkien osalta Turussa (VSItR/AuK/Mt-linja)
 • RJ:n kuljettajakurssi
JOHTAJAKAUSI

 • 362 vuorokautta
HENKILÖAUTON KULJETTAJAT

 • 180 vuorokautta

Parhaiten menestyneet varusmiehet komennettiin aliupseerikurssille Rykmentin omaan aliupseerikouluun (Mt-linja) ja sieltä oli mahdollisuus päästä oppilaaksi Reserviupseerikouluun Haminaan. Heidän palvelusaikansa oli 362 vuorokautta.

Yksikössä palvelleiden autosotamiesten palvelusaika oli pääsääntöisesti 362 vuorokautta. Vain niiden kuljettajien, jotka eivät saavuttaneet E-luokan kuljettajapätevyyttä palvelusaika oli 270 vuorokautta. Yksikköön siirrettiin peruskoulutuskauden jälkeen Turun Ilmatorjuntapatteristosta 4-6 varusmiestä henkilöautonkuljettajiksi.
Heidän palvelusaikansa oli 180 vuorokautta.